Search & Selection

Bonache is officieel erkend als rekruterings-, search- en selectionkantoor.

Deze omvatten het volgende:

  • Rekruteren is adverteren, vacatures bekendmaken via verschillende kanalen, scholen benaderen, enzovoort.
  • Search omvat letterlijk het zoeken en dit in eigen of andere databestanden, het actief benaderen van kandidaten, enzovoort.
  • Selection is uit een aantal kandidaten de meest geschikte persoon selecteren aan de hand van onder andere interviews en testings.

Onze erkenning waarborgt een aanpak die op alle vlakken correct en professioneel is. Elke selectie start bij de opdrachtgever ter plekke: het opstellen van een coherent geheel van gewenste competenties, verwachtingen en taakinhoud.

De selectie van kandidaten zowel voor eigen vacatures als die van klanten gebeurt zorgvuldig, volgens gestandaardiseerde procedures en met een gestructureerde methode.

Cv’s van kandidaten die we ontvangen, worden steeds door meerdere personen beoordeeld.
Hierna wordt de tijd genomen voor een diepte-interview met aandacht voor zowel aantoonbare kennis en ervaring als voor de ‘fit’ in het team en het bedrijf.

Bij Bonache leggen we de nadruk op ‘search & selection’. We zoeken actief naar de juiste kandidaat en zetten hierbij al onze contacten in. Aangezien wij zelf het initiatief nemen tot het vinden van die kandidaat kunnen we in een korte tijd het invullen van de vacature realiseren.