Blog

17augustus
2020

Bonache versus Covid-19

Halverwege maart stond de wereld plots op zijn kop.

Covid-19 deed zijn intrede en sloeg genadeloos toe op verschillende vlakken.

Alsof gezond blijven op zich nog niet zenuwslopend genoeg was, kwamen velen op werkvlak in de problemen.

Gezien het feit dat Bonache een projectsourcingkantoor is, stonden plots 120 jobs op het spel.

120 gezinnen waar wij ons verantwoordelijk voor voelen en voor wie wij in de mate van het mogelijke een zo goed mogelijke oplossing gingen zoeken.

Hoe stonden wij ervoor?

Klanten opteerden, logischerwijs, in de eerste plaats om hun eigen medewerkers aan de slag te houden alvorens ze contractors inschakelden.

Wij zijn dan ook op zeer korte termijn met elke klant individueel gaan bekijken wat de mogelijkheden waren voor onze medewerkers.

Waar mogelijk, werk(t)en onze medewerkers van thuis uit. Anderen, van wie de aanwezigheid op de site vereist was, werkten in aangepaste uurroosters zodat ze zoveel mogelijk contacten konden vermijden.

Jammer genoeg waren er verschillende functies die niet van thuis uitgevoerd konden worden of waar de medewerkers niet op de site konden werken. Zij werden daarom op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst.

Wanneer we aan Covid-19 denken, zal allereerst een negatieve gedachte bovenkomen. Terugkijkend op de afgelopen maanden is dat ook logisch.

Wij hebben echter getracht dit om te buigen door er opportuniteiten in te zien én deze ook aan te grijpen.

Het heeft ons de mogelijkheid geboden om projecten aan te gaan die onze werking verbeteren en ons als bedrijf doen groeien.

Opportuniteiten

Zoals eerder gezegd, was thuiswerk vóór Corona ondenkbaar bij heel wat klanten.

Onze medewerkers waren hier dan ook nieuw en zoekende in. We hebben hen een opleiding hieromtrent aangeboden en maakten een presentatie met de nodige tips & tricks op.

Waar nodig werd hardware voorzien zodat de medewerker zijn werk zo goed mogelijk vanop verplaatsing kon uitvoeren. Dit ook om op een efficiënte en ergonomisch verantwoorde manier aan de slag te kunnen gaan én blijven.

We hebben bij Bonache van de opportuniteit gebruik gemaakt om een volledige thuiswerk-policy uit te werken. Zodra het occasionele thuiswerk een meer structureel karakter aanneemt, kunnen we met deze policy in gesprek gaan met onze klanten en kijken waar dit behouden of doorgevoerd kan worden.

Betrokkenheid?

Geen woord dat de werking binnen Bonache meer typeert dan ‘betrokkenheid’.

Onze sterkte is om dit voortdurend te bieden, zowel naar de klant als onze werknemers toe.

Toen we dat niet meer via persoonlijk contact konden waarborgen, gingen we creatief op zoek naar andere mogelijkheden om nauw in contact te blijven.
De medewerkers werden op regelmatige basis gecontacteerd door onze operationeel verantwoordelijken om de gemoedstoestand en huidige situatie op te volgen.

Daarnaast werkten we verschillende initiatieven uit. Ik som er hieronder graag enkele op:

  • Onze reeds bestelde paaseitjes konden niet meer persoonlijk rondgebracht worden zoals andere jaren. Deze zijn daarom geschonken aan drie goede doelen zodat ook zij van een vreugdevol Pasen konden genieten.
    Onze medewerkers bleven uiteraard niet in de kou staan en ontvingen thuis een heerlijke verrassing.
  • We organiseerden een e-peritief concert in samenwerking met Astrid Stockman. Zij vrolijkte onze eerste digitale afterwork op met haar prachtige stem. Verschillende medewerkers bleven achteraf nog wat hangen om de gemiste contacten in te kunnen halen.
  • We stelden Safety pakketen samen met daarin o.a. mondmaskers, handschoenen en handgel. Vergezeld door een doos Antwerpse Handjes bezorgden we deze dozen bij al onze medewerkers thuis zodat zij met een gerust hart opnieuw aan de slag konden op de sites.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit is echter een situatie waar niemand om gevraagd heeft, noch waar iemand iets aan kon doen. Bij Bonache is daarom beslist om de dagen tijdelijke werkloosheid wél gelijk te stellen zodat deze geen impact hebben op de eindejaarspremie.

Ja, betrokkenheid!

Verbondenheid van op afstand waarborgen leek ons ontzettend moeilijk, maar het is duidelijk: waar een wil is, is een weg!

Zoals eerder aangehaald en zoals onze visie ook vermeld, is betrokkenheid onze belangrijkste waarde.

De niveaus waar we die waarde naar doortrekken, bleven gedurende de crisis ook gelden:

  • Onze klanten voelen op hun eigen werkvloer het enthousiasme van onze mensen

Waar onze medewerkers de kans krijgen om aan het werk te blijven, doen zij dit met de nodige werklust en het gebruikelijke enthousiasme.

  • Onze medewerkers én hun families zijn in de eerste plaats mensen en worden ook als dusdanig behandeld en benaderd

Door onze regelmatige opvolging tonen we onze medewerkers dat we hen steeds menselijk
willen blijven behandelen en begrip hebben voor hun situatie

  • Ons core team is een veilige thuishaven waar onze mensen altijd terecht kunnen

Wij blijven 24/7 bereikbaar waardoor onze medewerkers ons ook ruim na de kantooruren

kunnen opbellen met bezorgdheden, vragen of gewoon even voor een geruststellend

babbeltje.

In het begin van de lockdown was ons doel om, wanneer het ‘normale’ leven opnieuw opgepikt kon worden, verder te gaan waar we, gedeeltelijk zijn moeten ophouden.

We zijn enkele maanden verder en kunnen nu zelfs stellen dat niet enkel onze medewerkers, maar ook Bonache als bedrijf net gegroeid is door deze situatie. We kunnen dus niet enkel inpikken waar we gestopt zijn, maar staan al vele stappen verder.

We hebben de quote van Winston Churchill de afgelopen maanden al regelmatig zien passeren, maar hij is zo toepasselijk dat ook wij hem hier neerschrijven: “Never waste a good crisis!”

Voor ons geldt onze leuze alleszins meer dan ooit: #HappytobeBonache

Archief